مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان

مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

سازمان‌های دولتی و خصوصی و محیطی که این سازمان‌ها در آن به فعالیت مشغولند، شدیدا تغییر یافته‌اند. سازمان‌ها ناگزیرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت، در ساختار خود تجدید نظر کرده و بدین منظور بایستی در مقابل تغییرات محیط انعطاف‌ پذیری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برای مدیریت‌ سرمایه‌های دانشی خود به روش‌ها و فنون پیچیده‌تری نیاز دارند.

سازمان‌های کنونی، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند. چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام« مدیریت دانش » می‌باشند.

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند. این شاخه از علم، تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری است. مدیریت دانش یکی از شاخه‌های فرعی اقتصاد دانش است و کاملاً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند.

مدیریت دانش موضوعی میان رشته ای بوده و دامنه وسیعی از زیرشاخه­ های دانش مدیریت و فناوری اطلاعات را در بر می­گیرد. وبینار آشنایی با مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمانها به معرفی و تشریح مکانیزمهای انسان محور و فناوریهای الکترونیکی مورد نیاز جهت پشتیبانی فرآیند مدیریت دانش و اطلاعات می­پردازد. بنابراین تمرکز این دوره بر دانش نهان و آشکار است و به مرور روشهای مورد استفاده در دنیای دیجیتالی امروز جهت نمایش و مدیریت دانش می­پردازد.

در این وبینار به ارائه تعاریف، اهداف استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان ، آسیب شناسی و بررسی علل شکست اجرای این سیستم در سازمان و همچنین تشریح مراحل و چگونگی پیاده سازی آن در سازمان خواهیم پرداخت.

 

صفحه اطلاعات وبینار : وبینار آنلاین آشنایی با مدیریت دانش و کاربرد آن در سازمان

صفحه اطلاعات مدرس : دکتر جلال رضایی نور

تاریخ برگزاری : ۹۴/۰۷/۲۶

 
فهرست