تعرفه پلن های اجاره ماهانه

کاربر گرامی
شما می توانید سرویس مورد نظر خود را از بین گزینه های زیر و متناسب با میزان استفاده و حداکثر نفرات پیش بینی شده برای حضور همزمان بر روی سرویس، انتخاب و خریداری نمایید.
قیمت سرویس ها به صورت ماهانه درج شده است و برای خرید های بیشتر از یک ماه، به تعداد مد نظر سفارش داده شود. سفارشات بیشتر از یک ماه به ترتیب زیر مشمول یک هدیه از طرف فرامهارت خواهند بود که به مدت خریداری شده اضافه می گردد.

15 روز

سرویس هدیه

برای سفارش 3 ماهه

30 روز

سرویس هدیه

برای سفارش 6 ماهه

60 روز

سرویس هدیه

برای سفارش 12 ماهه

منظور از حداکثر تعداد نفرات همزمان، بیشترین نفراتی است که در یک زمان امکان ورود به سرور را دارند. با این تعریف شما می توانید نامحدود جلسه مجازی آنلاین در مدت زمان سرویس خریداری شده برگزار نمایید و صرفا تعداد نفرات را کنترل نمایید. به طور مثال در سرویس 70 نفره، شما می توانید یک جلسه مجازی با حداکثر 70 شرکت کننده یا دو جلسه آنلاین همزمان با حداکثر 35 شرکت کننده در هر کدام یا 7 جلسه مجازی جداگانه با 10 شرکت کننده در هر کدام از آنها برگزار نمایید.

مشاوره رایگان

برای مشاوره رایگان جهت آشنایی بیشتر با امکانات برنامه و شرایط استفاده، پیش از ثبت سفارش با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند.

سرویس جلسات 35 نفره
190.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 35 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اشتراکی**
اتاق جلسه 100 نفره
400.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 100 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اشتراکی**
اتاق جلسه 200 نفره
700.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 200 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی**
اتاق جلسه 300 نفره
900.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 300 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی**
اتاق جلسه 400 نفره
1.200.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 400 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی**
اتاق جلسه 500 نفره
1.700.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 500 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی**
اتاق جلسه 600 نفره
2.300.000 تومانماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 600 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی**
اتاق جلسه 700 نفره
3.000.000 تومان - ماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 700 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی ویژه**
اتاق جلسه 800 نفره
4.000.000تومان - ماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 800 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی ویژه**
اتاق جلسه 900 نفره
5.000.000تومان - ماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 900 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی ویژه**
اتاق جلسه 1.000 نفره
6.000.000تومان - ماهانه
 • برگزاری نامحدود جلسه
 • حداکثر 1.000 کاربر همزمان
 • نامحدود ویدئو همزمان*
 • سرور اختصاصی ویژه**
فهرست