وبینار مقدماتی ” مهارتهای حل مسئله ” برگزار شد

وبینار مقدماتی ” مهارتهای حل مسئله ” برگزار شد

وبینار مقدماتی مهارتهای حل مسئله نیز برگزار شد.

از فراگیرانی که در این دوره با حضور خود از فرامهارت حمایت کردند تشکر ویژه داریم و امیدواریم در بتوانیم در آینده از دوستانی که به صورت فعال در وبینارها شرکت می کنند به نحو مقتضی قدردانی نماییم.

 

فرامهارت، وبینار رایگان آموزش مجازی آنلاین مهارتهای حل مسئله (مقدماتی)

فهرست