کلاس رایگان

در این صفحه فرامهارت در راستای اجرای اهداف خود در توسعه عدالت آموزشی و طبق مدل ارائه خدمات رایگان، ویدئو ضبط شده رویدادهایی که به صورت رایگان برگزار شده اند را برای استفاده عمومی بصورت رایگان منتشر می نماید.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان – قم
دوره مربیگری مهارتهای مادر و کودک
کلاس های ضبط شده

در این صفحه فرامهارت در راستای اجرای اهداف خود در توسعه عدالت آموزشی و طبق مدل ارائه خدمات رایگان، ویدئو ضبط شده رویدادهایی که به صورت رایگان برگزار شده اند را برای استفاده عمومی بصورت رایگان منتشر می نماید.

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان – قم
دوره مربیگری مهارتهای مادر و کودک
کلاس های در حال پخش زنده
فهرست